CBS Kwartaalmonitor OEV 2016Q1

Maatwerk kwartaalmonitor voor de branchevereniging Organisatie Erkende Verhuizers (OEV), Q1 2016.
In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen publiceert CBS elk kwartaal een monitor voor de Organisatie Erkende Verhuizers (OEV). In de kwartaalmonitor OEV, Q1 2016 zijn cijfers opgenomen over de ontwikkelingen van de Erkende Verhuizers en de verhuisbranche en –markt.