Levendgeborenen; huishoudenssamenstelling naar regio

Maatwerktabel over huishoudenssamenstelling van levend geboren kinderen naar Stadsgewest en Grootstedelijke agglomeratie.
Dit is een eenmalige publicatie waarin alle stadsgewesten (SG) en grootstedelijke agglomeraties (GA) worden getoond uit de tabel: Levendgeborenen; huishoudenssamenstelling en regio.