Kinderopvang en inkomen, 2012-2014

Deze maatwerktabel gaat over het aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden, uitgesplitst naar verzamelinkomen van het huishouden. De onderzoekperiode is 2012-2014. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Cijfers over het aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden, uitgesplitst naar verzamelinkomen van het huishouden. De genoemde cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 tot en met 2014.

Downloads