Gemeentelijke wijzigingen per 1 januari 2016.

Het CBS bij gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties betrokken inwoners en overgegaan oppervlakte land.
Voor het Ministerie van OCW geïnventariseerd