Deelnemers reïntegratievoorzieningen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de deelnemers aan re-integratievoorzieningen van gemeenten. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). Deze tabellenset bevat enkele van deze tabellen voor het derde kwartaal van 2015.
Per 1 januari 2015 is er een aantal wijzigingen in de SRG doorgevoerd. Ten eerste wordt de SRG vanaf de verslagperiode januari 2015 maandelijks uitgevraagd in plaats van halfjaarlijks. Bovendien is het aantal typen voorzieningen uitgebreid. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd en meegenomen in deze tabellenset.