Kindermishandeling en huiselijk geweld 2e halfjaar 2015

Voorlopige cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld in tweede halfjaar 2015, gebaseerd op gegevens van Veilig Thuis organisaties.
Vanaf 2015 stelt het CBS periodiek de Beleidsinformatie over Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) samen. Dit gebeurt in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De AMHK's worden ook wel organisaties Veilig Thuis genoemd. Deze set van tabellen bevat de voorlopige cijfers over het 2e halfjaar van 2015. Daarmee is dit de tweede publicatie van de Beleidsinformatie over AMHK.

De kwaliteit en volledigheid van de aangeleverde informatie is bij de leveringen over 2015 minder dan vooraf beoogd. De verwachting is dat over de jaren 2016 en later, de leveringen geüniformeerd en conform gestelde eisen zullen plaats vinden. Vanwege de kwaliteitsproblemen in de cijfers per VT-regio zijn er geen landelijke cijfers opgenomen in de tabellen. De betrouwbaarheid van een landelijk cijfer is onvoldoende. Een landelijk cijfer, zonder het onderliggende beeld per VT-regio, kan op zichzelf niet op waarde geschat worden.