Aantal inwoners in de nabijheid van voorzieningen naar regio, 2012 en 2013. (Herziene versie)

Maatwerktabel over het aantal personen in de nabijheid van verschillende voorzieningen per gemeente, wijk en buurt voor het jaar 2012 en 2013.
Opdrachtgever: CROW.