Werkloosheidsduur, aantal werklozen per kwartaal vanaf 2010, aantal en percentage

Aantal langdurig werklozen naar geslacht en leeftijd
Bepaling van het aantal langdurig werklozen.