Eigen woningbezit van huishoudens

Eigen woningbezit van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 1998-2015.
Alleen gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.