Wanbetalers zorgverzekering naar buurten in Rotterdam

De maatwerktabel bevat gegevens over het aantal wanbetalers Zorgverzekeringswet in de gemeente Rotterdam onderverdeeld voor het volgende kenmerk: Buurten in Rotterdam.

Het betreft de situatie op 31 december 2014 (peildatum) De aantallen in de tabellen zijn afgerond op veelvouden van 10, de percentages op veelvouden van 0,1. De weergegeven percentage zijn t.o.v. van gehele bevolking in de betreffende groep. Buurten met minder dan 50 wanbetalers worden niet weergegeven.