Aandeel kinderen waarbij kindermishandeling is geconstateerd, per regio, 2014*

Aandeel kinderen in bevolking waarbij daadwerkelijk kindermishandeling is geconstateerd per regio in 2014. Het gaat hier om voorlopige cijfers.