Kenmerken van huishoudens in de gemeente Dronten, 1 januari 2014

Maatwerktabel over kenmerken van huishoudens met referentiepersoon 15-64 jaar in de gemeente Dronten op 1 januari 2014. Opdrachtgever: gemeente Dronten.