Stapeling sociaal domein, 1e kwartaal 2015

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het aantal huishoudens dat in het 1e kwartaal van 2015 gebruik heeft gemaakt van meerdere maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). De tabellen bevatten alleen gemeenten waarvan CBS gegevens heeft over zowel Wmo, jeugd en participatie.