Personen in huishoudens naar samenstelling en grootte per grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten, 2000-2014