Garanties decentrale overheden, naar type, per overheidslaag, 2011