Tevredenheid met en zorgen over financiële situatie, 2014