Regionale cijfers over stromen in de sociale zekerheid, 2010-2013.

Maatwerktabel op regionaal niveau over de uitstroom naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet populatie voor de jaren 2010-2013. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.