Veiligheid op internet, bezorgdheid en incidenten, 2015