Maatwerk beperking fiscale aftrek voor eigen woning

Heffingsnadeel door aangepast tarief in de 4e belastingschijf voor de aftrek eigen woning, 2014