Maatwerktabel ontwikkelingen in de formele kinderopvang 2007-2014

Ontwikkelingen in de formele kinderopvang 2007-2014, met uitsplitsingen op gemeenteniveau (2012 versus 2014)