Huishoudens met periodieke algemene bijstand WWB, naar nationaliteit aanvrager, 2014

16-10-2015 15:00

Deze tabel bevat informatie over algemene bijstand aan EU-burgers en is samengesteld in opdracht van het ministerie van SZW.