Aantal ingeschreven werkzoekenden bij UWV naar geslacht en leeftijd, 1990-2014