Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2011/'12

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2011/’12.
Aan het ministerie van OCW is een tabel geleverd over mbo deelnemers ingeschreven in het schooljaar 2011/’12. Van deze groep is per opleiding de door- en uitstroom in kaart gebracht.

Downloads