Verkeersdoden naar geslacht, leeftijd en wijze van deelname, 2011-2014