Kenmerken van huishoudens in 14 gemeenten, 2014

Maatwerktabellen over kenmerken van huishoudens met referentiepersoon 15-64 jaar in 14 gemeenten op 1 januari 2014. Opdrachtgever: gemeente Arnhem.