Common indicators ESF 2014. Een inventarisatie van de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds programmaperiode 2014-2020.

Maatwerktabellen over kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds programmaperiode 2014-2020. De tabellenset is op aanvraag te verkrijgen.
Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).