Verkeersprestaties, 1990-2014

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2014. Voorlopige cijfers gebaseerd op de ontwikkeling van het voertuigenpark. In 2014 daalde het totale aantal voertuigkilometers in Nederland licht, met 0,2 procent. De sterkste afname is te zien bij de vrachtwagens en trekkers, die 2,6 procent minder kilometers reden in 2014.