Religie en kerkbezoek naar gemeente 2010-2014

De gegevens over religie zijn ontleend aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB), waar in de periode 2010–2014 circa 460 duizend volwassen personen (18 jaar of ouder) aan hebben meegewerkt. De gegevens zijn verzameld met behulp van het internet, telefonisch en met een bezoek aan huis.