Kenmerken van werkende personen zonder inschrijving in Nederland en met binding Duitsland of België, 2012

Maatwerktabellen over personen zonder inschrijving maar met een baan in Nederland die binding hebben met Duitsland en België, december 2012. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.