De arbeidsmarktpositie van deelnemers na een project of een aansluitend traject van het Europees Sociaal Fonds (ESF), 2007-2011 (herziene versie)

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van deelnemers na afloop van een ESF project of traject volgend op een ESF-project. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).