Autobezit in Amsterdam naar leeftijdsklasse

Het aantal personenauto's per 1000 inwoners in Amsterdam is onder de 18-23 jarigen de afgelopen 4 jaar met 21 procent gedaald. Ook het autobezit van de 23-30 jarigen is in deze periode gedaald (13 procent). De 80-plussers in Amsterdam bezitten juist steeds vaker een auto. In 2010 waren dit 192 auto’s per 1000 inwoners, in 2014 is dit aantal naar 214 gestegen.