Nederlandse brom- en snorfietsen in de gemeente Amsterdam, 1 januari 2014

Nederlandse brom- en snorfietsen in de gemeente Amsterdam op naam van natuurlijke personen naar bouwjaar, brandstof en postcode , stand 1 januari 2014. In de gemeente Amsterdam rijden in 2014, in vergelijking met andere Nederlandse gemeentes, de meeste snor- en bromfietsen van particulieren rond. Bijna 28 duizend snorfietsen en 23 duizend bromfietsen. Daarnaast zijn ook de meeste brommobielen, ongeveer 500, in Amsterdam te vinden. In Amsterdam is 1 op de 40 snorfietsen elektrisch, bij bromfietsen is dat 1 op de 150.