Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2013

3-11-2014 09:30

Het gebruik van kinderopvang in Nederland: aantal opvanguren en kinderen uitgesplitst naar soort opvang en gemeente. Opdrachtgever: Fonds Collectieve Belangen (FCB).