Kinderopvang in Emmen, 2011

Het gebruik van kinderopvang in Emmen: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Opdrachtgever: gemeente Emmen.