Drainage van landbouwgrond per gemeente, 2012

Cijfers over de oppervlakte landbouwgrond met (peilgestuurde) buisdrainage en de diepte van deze drainage ten opzichte van het maaiveld in 2012.