Detailhandel naar COROP en grootteklasse in Limburg en Oost-Noord-Brabant, 2014

Aantallen bedrijven in de detailhandel in Limburg en oostelijk Noord-Brabant naar COROP en omvangklasse. Opdrachtgever: Koenen en Co.