Standen en stromen van werknemers in de WIA, 2006-2013

Bijgaande tabellenset bevat voor de jaren 2006 tot en met 2013 gegevens van werknemers in de particuliere sector die in de WIA zijn ingestroomd, zijn uitgestroomd, en de stand aan het eind van het verslagjaar. De instroom is gedetailleerd naar geslacht en leeftijd, de uitstroom naar reden van herstel.