Financiële-verhoudingswet, ruimtelijke eenheden op basis van BAG per gemeente, 2014 voorlopig

In deze tabel staan cijfers over het lokaal en regionaal klantenpotentieel, de omgevingsadressendichtheid, meerkernigheid, oppervlakte bebouwing en bodemfactoren volgens de voorlopige indeling van gemeenten 2014. Hierbij zijn adressen en gebouwen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van 1 januari 2013 en 2014 gebruikt. Deze gegevens zijn verwerkt in berekeningen naar effecten op de algemene uitkeringen gepubliceerd in de Meicirculaire 2014 van het Gemeentefonds. In het kader van het groot onderhoud  Gemeentefonds worden met ingang van 2015 gegevens uit de BAG toegepast bij de afleiding van een aantal ruimtelijke eenheden.