Aantal vestigingen per gemeente volgens methodiek uit de reeks 2006-2010

Deze tabel bevat gegevens over  aantallen bedrijfsvestigingen per gemeente, volgens de methode die het CBS tot 2010 heeft gebruikt (tabel 1) en volgens de huidige methode (tabel 2).