Wegvervoer, aandeel vervoerd gewicht per goederensoort; 2012

Cijfers over het aandeel wegvervoer van goederen in Nederland en andere landen in Europa, naar vervoerd gewicht per goederensoort in 2012.