Maatwerktabellen watergebruik / wateronttrekking door bedrijven en huishoudens 1976-2011

Maatwerktabellen met cijfers van de milieurekeningen (waterrekeningen / waterstatistieken) over het leidingwatergebruik 1970 – 2011 en het grondwater- en oppervlaktewatergebruik 1976 – 2011. Daarnaast wordt het gebruik van leidingwater en het gebruik / onttrekking van grond- en oppervlaktewater verdeeld naar economische sector (1976 – 2011). De tabellen zijn het resultaat van twee tijdreeksprojecten waarbij de bestaande korte tijdreeksen t/m 2003 verder zijn teruggelegd door het CBS.