Schoolcarrières van Rotterdamse jongeren, 2007-2011 (uitbreiding op eerder onderzoek)

Maatwerktabellen over onderwijs- en persoonskenmerken van Rotterdamse jongeren in 2007 en 2011. Uitbreiding op onderzoek uit 2013. In aanvulling op de maatwerktabellen is in regressieanalyses het verband tussen een aantal onderwijs- en persoonskenmerken onderzocht. De regressieresultaten zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut.