Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI 2008), 2012 voorlopig

Deze tabel geeft informatie over het aantal banen van werknemers naar bedrijfsgrootte.

De informatie over bedrijfsgrootte en economische activiteiten (de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008)), wordt gehaald uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS.De banen van werknemers per bedrijf worden bepaald uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV.

Dit zijn voorlopige cijfers over het verslagjaar 2012. De cijfers betreffen het gemiddeld aantal banen in de maand december.