Loonverdeling jongeren op 1 oktober 2011

Maatwerktabellen over jongeren van 15 tot en met 25 jaar die een baan hebben, uitgesplitst naar sector, uurloon, het hebben van een startkwalificatie en hun leefsituatie op 1 oktober 2011. Opdrachtgever: FNV Bondgenoten.