Import en export door het MKB uitgesplitst naar sector

Import en export van goederen per bedrijfstak en bedrijfsgrootte in 2012.