BAG-gegevens van aan Woningregister gekoppelde verblijfsobjecten