Werknemers naar sector en aantal werknemers per bedrijf op 31 december 2011

Maatwerktabel over alle werknemers op 31 december 2011, uitgesplitst naar sector en aantal werknemers per bedrijf. Gegevens op aanvraag beschikbaar.  Opdrachtgever: ArboNed