Werknemers naar sector en grootteklasse van het bedrijf

Maatwerktabel over alle werknemers op 31 december 2011, uitgesplitst naar sector en grootteklasse van het bedrijf. Opdrachtgever: Achmea, Divisie Grootzakelijk.