Personen in de werkzame beroepsbevolking met een tweede baan, 2002-2012