Samenloop van regelingen en voorzieningen per gemeente en wijk, 2011

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs per gemeente en wijk in 2011. Opdrachtgever: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).