Samenloop van regelingen en voorzieningen per gemeente en wijk, 2011

22-11-2013 09:30

Maatwerktabellen over de samenloop van verschillende regelingen en voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs per gemeente en wijk in 2011. Opdrachtgever: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).